ଏହି ଷ୍ଟା-ର ମାନେ ସୁଟିଂ-ସେଟ୍‌ରେ ରୋମା-ନ୍ସରେ ଏତେ ହଜି ଯାଇଥିଲେ ଯେ, ଲଗାତାର ପରସ୍ପରକୁ କରୁଥିଲେ କି-ସ୍

ବଲିଉଡ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନେତା ମାନଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ । ଏହି ଚରିତ୍ର ଗୁଡିକକୁ ଜୀ-ବନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ କଠିନ ପରି-ଶ୍ରମ କରନ୍ତି । ସେମାନେ ନିଜର ଶତ ପ୍ରତି-ଶତ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚରି-ତ୍ରରେ ମ-ଜି ଯାଆନ୍ତି । ସେ ତାଙ୍କ ଅଭି-ନୟରେ ଏତେ ହ-ଜି ଯାଆନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ କ-ଟ୍ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ । ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡ-ଷ୍ଟ୍ରିର ଏପରି ତାରକା ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦେ-ଶକଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇ ତାଙ୍କ ରୋମା-ନ୍ସ ଜା-ରି ରଖିଥିଲେ । ଏହି ତାଲିକାରେ ଅନେକ ନାମ ଅଛି ଯାହା ଆପଣ ଭାବି ନଥିବେ ।

ଜ୍ୟାକଲିନ୍ ଫର୍ଣ୍ଣା-ଣ୍ଡିଜ୍ – ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମଲହୋତ୍ରା :-

ଅଭିନେତା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମଲହୋତ୍ରାଙ୍କ ସହ ଫିଲ୍ମ ‘ଏ ଜେଣ୍ଟିଲ ମ୍ୟାନ୍’ରେ ଜ୍ୟାକଲିନ ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡିଜଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଦୁହେଁ ଅନେକ ଅ-ନ୍ତ-ର-ଙ୍ଗ ଦୃ-ଶ୍ୟର ସୁଟିଂ କରିଥିଲେ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଏକ କି-ସ୍ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା । ଏଥିରେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଏତେ ହଜି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ କ-ଟ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ କି-ସ୍ କରିଥିଲେ । ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରୋକା ଯାଇଥିଲା ।

ରଣବୀର କପୁର- ଏଭଲିନ୍ ଶର୍ମା :-

ରଣବୀର କପୁର- ଏଭଲିନ୍ ଶର୍ମା ଫିଲ୍ମ ‘ୟେ ଜୱାନୀ ହେ ଦିୱାନୀ’ରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ । ଏଭଲିନ୍ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ବହୁତ ଛୋଟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଏପରି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ରଣବୀରଙ୍କୁ ଏଭଲିନଙ୍କ ପାଦକୁ ଏକ ପତ୍ର ସହିତ ଘସିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ଏହି ଦୃ-ଶ୍ୟ ସମୟରେ ରଣବୀର ଏତେ ହଜି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ କ-ଟ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଏଭଲିନଙ୍କ ପାଦକୁ ଘ-ସି ଚାଲିଥିଲେ । ତେବେ ଏହି ଛୋଟ ଭୂମିକାରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଲିନ୍ ଶର୍ମା ତାଙ୍କ ଜଲୱା ଦେଖାଇଥିଲେ ।

ଟାଇଗର ଶ୍ରଫ୍-ଜ୍ୟାକଲିନ୍ ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡିସ୍ :-

ଏହି ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ଟାଇଗର ଶ୍ରଫ୍ ଏବଂ ଜ୍ୟାକଲିନ୍ ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡିସ୍ ଙ୍କ ନାମ ଆସେ । ଏହି ଦୁହେଁ ‘ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ୍ ଜାଟ୍’ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଏକାଠି ନଜର ଆସିଥିଲେ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସମୟରେ ଦୁ-ହେଁ ଅନେକ ରୋମା-ଣ୍ଟିକ୍ ଦୃ-ଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ସମୟରେ ଟାଇଗର ଏବଂ ଜ୍ୟାକଲିନ୍ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଏତେ ବୁଡି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ନିଜ ନିର୍ଦ୍ଦେ-ଶକଙ୍କ ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଶୁଣି ପାରିନଥିଲେ । ସେଥିପାଇଁ ଦୁ-ହେଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପର-ସ୍ପରକୁ କି-ସ୍ କରିଥିଲେ । ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେ-ଶକ ରେମୋ ଡି’ସୁଜା ଏହା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ମାଧୁରୀ ଦୀକ୍ଷିତ-ରଣଜିତ୍ :-

ମାଧୁରୀ ଦୀକ୍ଷିତ-ରଣଜିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାହାଣୀ ଅତ୍ୟ-ନ୍ତ ଆକ-ର୍ଷଣୀୟ । ଜଣେ ଭିଲେନ୍ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ରଣଜିତ୍ ନିଜ ଚରିତ୍ରରେ ଏତେ ହଜି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ମାଧୁରୀ ତାଙ୍କୁ ଡରୁଥିଲେ । ଫିଲ୍ମ ‘ପ୍ରେମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା’ର ସୁଟିଂ ସମୟରେ ରଣଜିତ ଏବଂ ମାଧୁରୀଙ୍କୁ ଏକ ବଳା-ତ୍କାର ଦୃଶ୍ୟର ସୁଟିଂ କରିବାର ଥିଲା । ଏଥିରେ ରଣଜିତ୍ ଏତେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ମାଧୁରୀ ଭୟ-ଭୀତ ହୋଇ ରଣଜିତଙ୍କୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ କହିଥିଲେ । ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ପରେ ଏହି ଫିଲ୍ମର ସେଟ୍ ର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଖ-ରା-ପ ହୋଇଗଲା ।

ବିନୋଦ ଖାନ୍ନା – ଡିମ୍ପଲ୍ କପାଡିଆ :-

ବିନୋଦ ଖାନ୍ନା – ଡିମ୍ପଲ୍ କପାଡିଆ ମଧ୍ୟ ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ରୋମା-ଣ୍ଟିକ୍ ଦୃ-ଶ୍ୟ ସମୟରେ ଅଭି-ନେତା ବିନୋଦ ଖାନ୍ନାଙ୍କୁ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଡିମ୍ପଲ୍ କପାଡିଆଙ୍କୁ କି-ସ୍ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା । ସ-ଟ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଚୁ-ମ୍ବନ ଦୃଶ୍ୟ ସୁ-ଟିଂ ହେବାର ଥିଲା । ତେବେ, ଏହି ସିନ୍ ର ସୁଟିଂ ପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେ-ଶକ କ-ଟ୍ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିନୋଦ ଅଟକି ନଥିଲେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଡିମ୍ପଲଙ୍କୁ ଚୁମ୍ବନ ଜାରି ରଖିଥିଲେ ।

ବନ୍ଧୁଗଣ ଯଦି ଆମର ଏହି ଆର୍ଟିକିଲ ଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ ଏବଂ ସାଙ୍ଗ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଏହାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ମତା ମତ ଦେବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ ଦେଶ ଦୁନିଆ, ଜଣା ଅଜଣା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଜ୍ୟୋତିଷ, ମନୋରଞ୍ଜନ ଇତ୍ୟାଦି ଖବର ଜାଣିବାକୁ ଆମର ଏହି ପେଜ କୁ ଲାଇକ କରନ୍ତୁ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *