ଶାହରୁଖଙ୍କୁ ୫୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଅକ୍ଷୟଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ୧୫୦୦ ଟଙ୍କା, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ଥିଲା ଏହି ୧୨ ଜଣ ସେଲିବ୍ରେଟିଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦରମା

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ #FirstSalary ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛି | ଏହି ହାଜଟ୍ୟାଗ ବ୍ୟବହାର କରି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଏହା ଉପରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଦରମା ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି | ଏମିତିରେ ଏହି ଟ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ …

Read More