ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏକା ସହିତ ସଲମାନ ଏବଂ ଶାହାରୁଖ,

ଡିସେମ୍ବର ୨୦୧୮ ରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା ଶାହାରୁଖ ଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ‘ ଜିରୋ ‘। ଏହି ଫିଲ୍ମ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ବଡ ପରଦା ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାହାରୁଖ ତାଙ୍କର ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟ ରେ କିଛି କହି …

Read More