୧୫ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ୪ ଜଣ ଝିଅ ହୋଇଗଲେ ବାଘ, ଜାଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ହୋସ ଉଡିଯିବ

ଏଥିରେ କଣ ଦେଖା ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ? ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଘ ଦେଖାଯିବ | କିନ୍ତୁ ଇଏ ବାଘ ନୁହେ | ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ୪ ଜଣ ଝିଅ ଯିଏ ବାଘର ଆକୃତି ନେଇଛନ୍ତି | ବର୍ତମାନ …

Read More