Gold Price: ଏହି ସପ୍ତାହରେ ସବୁଠାରୁ ସସ୍ଥା ହେଲା ସୁନା, ଏବେ କିଣିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ପରେ କରିବେ ପଶ୍ଚାତାପ! ଫଟାଫଟ ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ହେଉଛି ମୂଲ୍ୟ?

Gold Price- ସୁନା କିଣିବାର ଏହା ବିଲକୁଲ ସଠିକ ସମୟ ଅଟେ। ପୂର୍ବ କିଛି ଦିନରୁ ଲଗାତର ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ଯଦି ଆପଣ ସସ୍ଥାରେ ସୁନା କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତା’ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଭଲ ସୁଯୋଗ …

Read More