ପଶୁ ମାନଙ୍କ ଔଷଧ ରେ ଜିମ ରେ ବନଉ ଥିଲେ ବଡି, ଜାଣନ୍ତୁ ପରେ କ’ଣ ହେଲା

ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଫିଟନେସ କୁ ନେଇ ସଯୋଗ ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ସର୍ତକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। କହିଁକି ନା ଏମିତି ନ ହେଇଯାଉ କି ଆପଣଙ୍କ ଜିମ ଟ୍ରେନର ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ଔଷଧ ବା ଏମିତିକା ଡାଇଟ୍ …

Read More