ଚୀନ ନୂଆ ଖେଳ ଖେଳିବାକୁ ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଏହାର ଫୋଟ ଆସିଲା ସାମ୍ନାକୁ….

ଗାଲଭାନ୍ ଘାଟିରୁ ଚୀନ ତାର ମନ ମାନିରୁ ପଛକୁ ହଟିବାର ନା ନେଉନାହିଁ। ଚୀନ ସୈନ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ LAC ରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ବଢେଇବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଲିପ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଚୀନ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଲଦାକରେ ଗଲଭାନ୍ ନିଦିକୁ …

Read More