ନା ଟ୍ରମ୍ପ ନା ତାଙ୍କ ହଟ ସ୍ତ୍ରୀ ମେଲିନିୟା,ଏହି କାରଣରୁ ଆମେରିକାର ଭୋଟରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଭାରତୀୟ ଦେଶୀ ଖାଇବା ପନିର ଟିକ୍କା

ଦୁନିଆ ରେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ମଧ୍ୟରୁ ଆମେରିକା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ଯିଏ ଏବେ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆସିଛି। ଏବେ ସେଠାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଭୋଟ ପରେ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବହୁତ ଜଲଦି ନିସ୍ପତି ନିଆ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେରିକାର ଭୋଟ …

Read More