ହେଲନଙ୍କ ସହିତ କେବେବି କଥା ହେଉନଥିଲେ ସଲମାନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଭାଈ , ପୁଣି ଏମିତି ବଢିଲା ସାବତ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେମ

ମୁମ୍ବାଇ: ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ସାବତ ମା ଏବଂ ଫେମସ କୈବ୍ରି ଡାନ୍ସର ହେଲେନ ୮୨ ବର୍ଷ ବୟସର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ୧୯୩୮ ନଭେମ୍ବର ୨୧କୁ ମିଆଁମାର ର ରାଜଧାନୀ ରଙ୍ଗୁନରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ହେଲେନଙ୍କ ପୁରା ନାମ ହେଲେନ ଏନି ରିଚର୍ଡସନ। …

Read More