ଜଣେ କନ୍ୟା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ୭କି.ମି ଲମ୍ବର ବାହାଘରର ଡ୍ରେସ, ଫୋଟୋ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ:-

ସାଇପ୍ରସରୁ ଏକ ଏଭଳି ମା-ମ-ଲା ଆସିଛି ଯେଉଁଠି ଏକ କନ୍ୟା ନିଜ ବାହାଘର ଦିନ ୱାର୍ଲଡ ରେ-କ-ର୍ଡ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। କନ୍ୟା ଜଣକ ବିବାହ ସମୟରେ ଏଭଳି ଏକ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଯାହା ଗ୍ରିନିଜ ବୁକ ଅଫ ୱାର୍ଲଡରେ ରେ-କ-ର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଯାହା ଡ୍ରେସର ଲମ୍ବ ୭କି.ମି ଥିଲା।

Google

ଇଂଷ୍ଟାଗ୍ରାମରୁ ଫୋଟୋ ହେଲା ଭାଇରାଲ:-

କଥା ଏହାକି ଡ୍ରେସ ସହ ମହିଳାଙ୍କର ଭିଡିଓକୁ ଗ୍ରିନିଜ ୱାର୍ଲଡ ରେ-କ-ର୍ଡ଼ରେ ନିଜର ଅଧିକାର ଇଂଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ମାରିୟା ପରସ୍କେୱା ନାମକ ଏହି ମହିଳା ନିଜ ବିବାହ ସମୟରେ ପାଖାପାଖି ୭କି.ମି ଲମ୍ବର ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ଡ୍ରେସକୁ ଏକ ପଡିଆ ଉପରେ ଏପାଖରୁ ସେପାଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଛାଇ ଦିଆଯାଇ ଥିଲା।

ମାରିୟା କଣ କହିଛନ୍ତି ରେ-କ-ର୍ଡ଼ ବିଷୟରେ:-

ମାରିୟା ନିଜର ଏକ ଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ କି,’ ମୋର ଛୋଟବେଳରୁ ସ୍ବପ୍ନ ଥିଲା ଯେ, ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ବିବାହ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧି ଗ୍ରିନିଜ ୱାର୍ଲଡ଼ ରେ-କ-ର୍ଡ଼ ତିଆରି କରେ’। ମାରିୟା କହିଛନ୍ତି କି, ବିବାହ ଡ୍ରେସକୁ ପଡ଼ିଆରେ ଠିକ ଭାବରେ ସଜାଇବା ପାଇଁ ୬ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସେଠାରେ ୩୦ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟର ରହିଥିଲେ।

ଲୋକମାନେ ହେଲେ ଚକିତ:-

ଇଂଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପେଜର ଏହି ଭିଡିଓକୁ ସେୟାର କଲା ପରେ ଏହା ଭାଇରାଲ ହୋଇଗଲା। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଲୋକମାନେ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚକିତ ହୋଇ ରହିଗଲେ, ଏହାସହ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ନେଇ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। କିଛିଲୋକ ଏହାକୁ ଦେଖି ସାବାସ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉକିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ଦେଖି ରେ-କ-ର୍ଡ଼ କରିବାର କଥା କହୁଛନ୍ତି।

Google

ବିବାହରେ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଧଳା ରଙ୍ଗର ଡ୍ରେସ:-

କହି ରଖୁଛୁ ପଶ୍ଚିମ ଦେଶ ସହ ଦୁନିୟରେ ଅନେକ ଦେଶରେ ବିବାହ ସମୟରେ କନ୍ୟା ମାନେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଡ୍ରେସ ପରିଧାନ କରନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କ ଡ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଲମ୍ବା ଅଟେ। ଏବଂ ମାରିୟା ପରସ୍କେୱା ମଧ୍ୟ ନିଜ ବିବାହରେ ଏଭଳି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ୱାର୍ଲଡ ରେ-କ-ର୍ଡ଼ ହୋଇଗଲା।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *