ନିଜ ଘରେ ନି-ଆଁ ଲଗାଇ ବଗିଚାରେ ଆରାମ କରୁଥିଲେ ମହିଳା, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ

ଘଟଣା ମୈରୀଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଅଟେ ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ମହିଳା ବହି ସହିତ ବଗିଚାରେ ଚଉକି ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଘରକୁ ଜଳୁଥିବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯାହାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଜୋରରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।

ବୋଧହୁଏ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ କି ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଜଳେଇ ଆରାମରେ ତା ଉପରେ ହାତ ସେକିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ କଣ ଆପଣ କେବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି କେହି ନିଜ ଘରକୁ ଜଳେଇ ତାକୁ ଜଳୁଥିବାର ଆରାମରେ ଦେଖିବା। ଯଦି ନୁହେଁ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ହିଁ ଭିଡିଓ ଜୋରରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ମହିଳା ନିଜ ଘରକୁ ହିଁ ଜଳାଇ ଚିନ୍ତାହୀନ ଭାବରେ ତାକୁ ଦେଖିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି।

ଘଟଣା ମୈରୀଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଅଟେ ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ମହିଳା ବହି ସହିତ ବଗିଚାରେ ଚଉକି ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଘରକୁ ଜଳୁଥିବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯାହାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଜୋରରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ୍ଷ ଦର୍ଶକମାନେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଭିତରୁ ଜଳୁଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଜଣେ ପଡୋଶୀ ଅବେରୀ ହମୋଡ( Avery Hammond) ଏହି ପୂରା ଘଟଣାକୁ କ୍ୟାମେରାରେ ବନ୍ଦି କରି ନେଇଛନ୍ତି।

ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ପାଇଁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ କି ଏହି ମହିଳାଙ୍କ ପରିଚୟ ଗେଲ ମେଟବଲୀ( Gail Metwally)ଙ୍କ ରୂପରେ କରାଯାଇଛି। ପରିଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ପୋ-ଲି-ସ ହାଜତକୁ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୈରୀଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପୋ-ଲି-ସ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ବ୍ୟାରେକକୁ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ପରିଶେଷରେ ଗେଲ ମେଟବଲୀ( Gail Metwally) ହ-ତ୍ୟା ଆରୋ-ପର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି। ଗୌରବର କଥା ହେଉଛି କି ମୈରୀଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପରିଶେଷରେ ଏହି କଥାର ତ-ଦ-ନ୍ତ-ରେ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି କି ବାସ୍ତବରେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଏସବୁ କଣ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *