ବଲିଉଡରେ ବିକିନୀ ପିନ୍ଧି ଫିଲ୍ମ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି କରିବି, ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବା ଉପରେ କହିବାର କହାର ଅଧିକାର ନାହିଁ।

ଓଲିଉଡ଼ର ସନ୍ନି ଲିଓନୀ ନିଶା ମହାରଣାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ସବୁ ପୁଅ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ ଭଲ କଥା ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ଵା ବିବାଦ ପାଇଁ ହେଉ ସେ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରୁହନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ହେବ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ କଥା …

Read More