ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦୁଛି ଏକ ମାଙ୍କଡ଼ । ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବି ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ।

ସାଧାରଣ ଭାବରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତ୍ୟୁରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଜ ଲୋକ, ପରିଜନ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗ ଦୁଃଖିତ ହୁଅନ୍ତି । କିନ୍ତୁ କଣ ଆପଣ କେବେ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି କି , ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏକ ମାଙ୍କଡ଼ …

Read More