ଜାଗୃତି କହିଲେ ଅନୁଭବ ଆଉ ମୋ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢିଯାଇଛି…

ଆମ ସଂପର୍କ ଆଉ କେବଳ ବନ୍ଧୁତାରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହି ନାହିଁ। ଆମ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢି ଯାଇଛି । ଆମ ସମ୍ପର୍କ ଏବେ ବହୁତ ନିବିଡ଼ ହୋଇ ଯାଇଛି । ଆମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଏବେ ଆଉ ପାରିବେନି କେହି …

Read More