ବାପା ଦଣ୍ଡା ବାଳୁଙ୍ଗା ମୁଁ ଡାହା ବାଳୁଙ୍ଗା ପୁଅ ମୋର କୋଉ ବାଳୁଙ୍ଗା ହବ ମୁଁ ଜାଣି ପାରୁନି !

ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସୁପରଷ୍ଟାର ବାବୁଶାନ୍ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦମନ ଫିଲ୍ମ ସୁପର ହିଟ୍ ହେବାପରେ ବାବୁଶାନ୍ ପୁଣି ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ ଇଣ୍ଡିଆ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ନୂଆ ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ ପାଇଁ ଯିବା ବେଳେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ନିଜ …

Read More