ଜୁହି ଚାୱଲାଙ୍କୁ ହେଲା ୫୩ ବର୍ଷ, ଜୁହି ଚାୱଲାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସଲମାନ ଖାନ, ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ପିତା କହିଥିଲେ ଏମିତି କଥା

ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜୁହି ଚାୱଲା ୫୩ ବର୍ଷର ପଦାର୍ପଣ କରି ସାରିଛନ୍ତି | ନିଜର ଚୁଲବୁଲି ଅନ୍ଦାଜରେ ଜୁହି ଚାୱଲା ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଛାଡିଲେ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ବନାଇ ନେଇଥିଲେ | ଗୋଟିଏ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସଲମାନ, …

Read More