ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ସିରିଏଲ ଜଗତକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। କଣ ସେହି ନୁଆ ଓଡ଼ିଆ ସିରିଏଲ?

ଆଜି ଏହି ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ ଲୋକ ପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ସିରିଏଲ ଜଗତକୁ ଆସୁଛନ୍ତି।କେଉଁ ସେହି ନୁଆ ଓଡ଼ିଆ ସିରିଏଲ ଯେଉଁଥିଲେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ …

Read More